PKNK

Aduan PKNK

Sebarang pertanyaan / aduan berkaitan PKNK dialu-alukan untuk menggunakan perkhidmatan ini. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada. Aduan yang dihantar akan kami jawab dalam masa 3 hari bekerja.
PHP Captcha
Saya mengaku bahawa segala maklumat diri dan maklumat yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya. Saya juga membenarkan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK), menggunakan maklumat diri yang diberikan oleh saya untuk tujuan pengurusan aduan oleh pihak PKNK